ADVOCAAT

Marc Ynzonides

Marc is begonnen als docent burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht aan de Erasmus Universiteit. Hij is gepromoveerd op Verstek en verzet, Kluwer 1996. Daarna heeft hij meer dan 20 jaar ervaring opgedaan in de proces- en arbitragepraktijk van De Brauw Blackstone Westbroek. Hij was daar van 2010 tot 2015 lid van het bestuur. Marc heeft veel gepubliceerd op het terrein van het burgerlijk procesrecht. In het verlengde daarvan heeft hij in de loop der jaren diverse nevenfuncties gehad, waaronder lid van de Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht van het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend lid van de Raad van Discipline Amsterdam en voorzitter van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten. Marc treedt ook op als arbiter bij het NAI.