Back to team

Advocaat

Marc Ynzonides

Marc is een litigator in de meest ruime zin van het woord. Hij heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in de brede proces- en arbitragepraktijk. Voorafgaand aan Ysquare was Marc verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek, waar hij gedurende vijf jaar ook bestuurslid was. Hij heeft tot en met de Hoge Raad geprocedeerd in de meest uiteenlopende kwesties. Voorafgaand aan zijn carrière als advocaat was hij docent burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht aan de Erasmus Universiteit. Hij is in 1996 gepromoveerd op het onderwerp Verstek en verzet. Marc publiceert op het terrein van het burgerlijk procesrecht. In het verlengde daarvan heeft hij in de loop der jaren diverse nevenfuncties gehad, waaronder lid van de Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht van het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend lid van de Raad van Discipline Amsterdam en voorzitter van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten. Marc is momenteel rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Midden-Nederland en hij was van 2019 tot en met 2022 lid van de Raad van Commissarissen van APM Terminals Maasvlakte II B.V. Hij treedt ook regelmatig op als arbiter.

Recente zaken

 • Bijstand aan een groot techbedrijf in een collectieve actie onder de WAMCA (Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie), waarin een vordering van EUR 10 miljard was ingesteld vanwege vermeende schending van de AVG.
 • ICC-arbitrage voor een Nederlandse multinational over de uitvoering van een overeenkomst van opdracht betreffende een windmolenpark op zee.
 • Optreden voor advocatenkantoren die aansprakelijk worden gesteld vanwege klachten over de kwaliteit van de dienstverlening, soms door de cliënt van dat kantoor, soms door derden.
 • Kort geding voor de curatoren van Amsterdam Trade Bank tegen een groot techbedrijf betreffende de voortzetting van de dienstverlening in verband met de economische sancties tegen Rusland op last van dwangsommen oplopend tot EUR 100 miljoen.
 • Optreden voor een arbitrage-instituut in procedures tegen dat instituut die verband houden met werkzaamheden in een bepaalde arbitrage.
 • Optreden voor een stichting die zich richt op het verkrijgen van schadevergoeding voor boeren in verband met droogteschade.

Curriculum vitae

Loopbaan

 • 2019-heden

  Ysquare | Advocaat

 • 1996-2017

  De Brauw Blackstone Westbroek | Advocaat

 • 2010-2015

  De Brauw Blackstone Westbroek | Bestuurslid

 • 1989-1996

  Erasmus University Rotterdam | Docent burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht

Nevenfuncties

 • 2019-2022

  AMP Terminals Maasvlakte II B.V. | Lid van de Raad van Commissarissen

 • Sinds 2019

  Rechtbank Midden-Nederland | Rechter-plaatsvervanger

Opleidingen

 • 1996

  Erasmus University Rotterdam | Doctoraat rechtsgeleerdheid

 • 1988

  Erasmus University Rotterdam | Rechtsgeleerdheid

Publicaties