ADVOCAAT

Marc Ynzonides

Marc heeft meer dan 20 jaar ervaring opgedaan in de brede proces- en arbitragepraktijk van De Brauw Blackstone Westbroek, waar hij gedurende vijf jaar ook bestuurslid was. Hij heeft tot en met de Hoge Raad geprocedeerd in de meest uiteenlopende kwesties. Voorafgaand aan zijn carrière als advocaat was hij docent burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht aan de Erasmus Universiteit. Hij is in 1996 gepromoveerd op het onderwerp Verstek en verzet. Marc heeft veel gepubliceerd op het terrein van het burgerlijk procesrecht. In het verlengde daarvan heeft hij in de loop der jaren diverse nevenfuncties gehad, waaronder lid van de Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht van het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend lid van de Raad van Discipline Amsterdam en voorzitter van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten. Marc is momenteel rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Midden-Nederland en lid van de Raad van Commissarissen van APM Terminals Maasvlakte II B.V. Hij treedt ook regelmatig op als arbiter.

REPRESENTATIEVE ZAKEN

Energie
Vernietigingsprocedure betreffende arbitrale vonnissen in internationale investeringsarbitrages op basis van de ECT over een miljardenclaim tegen de Russische staat in verband met aan een Russische oliemaatschappij opgelegde belastingmaatregelen

Transport
Procedure tegen een Italiaanse treinfabrikant over de levering van een aantal hogesnelheidstreinen

Accountancy
Bijstand aan een big four accountantskantoor in diverse tuchtrechtelijke en civiele procedures over beroepsaansprakelijkheid

Vastgoed – Pensioen
Bijstand aan een pensioenfonds bij het verhalen van schade van honderden miljoenen euro’s bij de verdachten van de omvangrijke en complexe vastgoedfraude in de zaak Klimop

Assurantie
NAI arbitrage voor een grote Nederlandse verzekeringsmaatschappij over de interpretatie en toepasselijkheid van een vaststellingsovereenkomst

LOOPBAAN

Sinds 2019
Ysquare | Advocaat

1996-2017
De Brauw Blackstone Westbroek | Advocaat

2010-2015
De Brauw Blackstone Westbroek | Bestuurslid

1989-1996
Erasmus University Rotterdam | Docent burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht

NEVENFUNCTIES

Sinds 2019
AMP Terminals Maasvlakte II B.V. | Lid van de Raad van Commissarissen

Sinds 2019
Rechtbank Midden-Nederland | Rechter-plaatsvervanger

OPLEIDING

1996
Erasmus University Rotterdam | Doctoraat rechtsgeleerdheid

1988
Erasmus University Rotterdam | Rechtsgeleerdheid

PUBLICATIES

Kroniek van het burgerlijk procesrecht, Nederlands Juristenblad (NJB), 2011-2014, 2016-2017, (co-auteur Margriet de Boer)

Rolrecht: van regionaal naar landelijk en weer terug? in: Middelen voor Meijer, 2013

Complexiteit en massificatie in het burgerlijk procesrecht, in: Opstellen ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van het genootschap Iustitia et Amicitia, 2010

A Guide to the NAI Arbitration Rules Including a Commentary on Dutch Arbitration Law, Kluwer Law International 2009 (co-redacteurs Marnix Leijten and Bommel van der Bend)

Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 1993, 1997 en 2002 (co-auteurs Henk Snijders en Gerard Meijer)

TALEN

Nederlands, Engels