ADVOCAAT

Bregje Korthals Altes

Bregje is gespecialiseerd in internationale commerciële arbitrage en in procedures bij de Nederlandse overheidsrechter die gerelateerd zijn aan arbitrage. Zij heeft in de bijna 20 jaar dat zij als advocaat werkzaam is, cliënten uit de meest uiteenlopende sectoren en op een divers scala aan onderwerpen bijgestaan. De rode draad in al haar zaken is dat kennis van het recht niet voldoende is, maar dat een goed begrip van de – vaak technisch complexe – achtergrond minstens zo belangrijk is. Bregje werkt graag en veel samen met niet-juristen in multidisciplinaire teams. Vanuit haar interesse voor techniek en de bijzondere dynamiek in publiek-private verhoudingen, heeft Bregje daarnaast als advocaat en docent brede ervaring opgedaan in het Europees aanbestedingsrecht. Zij begeleidt op dat vlak zowel aanbestedende diensten, speciale-sectorbedrijven als inschrijvende ondernemingen in bij voorkeur innovatieve trajecten. Voordat zij zich in 2020 bij Ysquare aansloot, was Bregje lange tijd als compagnon verbonden aan de arbitragepraktijk van De Brauw Blackstone Westbroek. Ook was zij enige tijd gedetacheerd bij luchthaven Schiphol en werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds 2018 is Bregje lid van het bestuur van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). 

REPRESENTATIEVE ZAKEN

Energie en mijnbouw
Diverse omvangrijke internationale en nationale (ICC, UNCITRAL, CAM, NAI) arbitrages en vernietigingsprocedures over langlopende contracten voor de levering en opslag van gas en de levering van elektriciteit; internationale mijnbouwzaken, en nationale zaken over windenergieparken

Transport, mobiliteit en infrastructuur
Diverse zaken en procedures over de aankoop en levering van
(onbemande) voertuigen; procedure tegen een Italiaanse treinfabrikant over de
levering van een aantal hogesnelheidstreinen. 

Defensie
Procedures over de levering van militair en gevoelig materiaal bestemd voor veiligheidsdoeleinden, civiele leveringen en international veiligheidsmissies

Onderwijs
Bijstand aan leveranciers van onderwijsmaterialen

Pharma – Healh Tech
Bijstand aan afnemers en leveranciers van medische apparatuur in diverse Europese aanbestedingsprocedures; procedures voor de nationale overheidsrechter en internationale arbitrages

ICT en Technologie
Diverse zaken over ICT-projecten in de publieke sector; bijstand aan leveranciers in de semiconductor-industrie

LOOPBAAN

Sinds 2020
Ysquare | Advocaat

2000 – 2019
De Brauw Blackstone Westbroek | Advocaat

2005
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Jurist, Afdeling Civiel en Europees Recht

NEVENFUNCTIES 

Sinds 2019
Port of Rotterdam | Tenderboard Container Exchange Route (CER)

Sinds 2018
Nederlands Arbitrage Instituut | Bestuur (Secretaris)

OPLEIDINGEN

2012
Harvard Business School | Leading Professional Service Firms

2000
Universiteit Leiden | Rechtsgeleerdheid 

PUBLICATIES

Nederlandse bijdrage Government Procurement Review, 2016 (co-auteur Samuel Vermeulen)

Onderscheid selectie – versus gunningscriteria passé?, Tijdschrift voor Bouwrecht, 2016/8 (afl. 1, p.48-51)

Jurisprudentiekroniek Europees Aanbestedingsrecht, Tijdschrift voor Bouwrecht, 2005 (co-auteurs E.H. Pijnacker Hordijk en B.M.H.C. Le Haen-de Croon

TALEN

Nederlands, Engels