Back to team

Advocaat

Bregje Korthals Altes

Bregje is een "hands-on" en no-nonsense advocaat, gespecialiseerd in commerciële geschillen op het hoogste niveau. Bregje is op haar best in complexe geschillen waarbij naast juridische vraagstukken ook reputationele, financiële, technische of commerciële issues spelen en met verschillende stakeholders rekening moet worden gehouden. Zij heeft meer dan twintig jaar ervaring in internationale commerciële arbitrage, en heeft als lead-counsel en arbiter partijen uit de meest uiteenlopende sectoren bijgestaan, onder de NAI, de ICC, UNCITRAL, CAM en andere arbitrageregels. De rode draad in al haar zaken is dat kennis van het recht niet voldoende is, maar dat een goed begrip van de – vaak technisch complexe – achtergrond minstens zo belangrijk is. Vanuit haar interesse voor de bijzondere dynamiek in publiek-private verhoudingen, heeft Bregje daarnaast veel ervaring in Europese aanbestedingen en in publieke onderzoeken en parlementaire enquêtes.

Voordat zij zich in 2020 bij Ysquare aansloot, was Bregje lange tijd als compagnon verbonden aan de arbitragepraktijk van De Brauw Blackstone Westbroek. Ook was zij enige tijd gedetacheerd bij luchthaven Schiphol en bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds 2018 is Bregje lid van het bestuur van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

Recente zaken

 • Advisering van een consortium van hightechbedrijven in hun onderzoek naar zero-emissie oplossingen die bij moeten dragen aan het behalen van de internationale klimaatafspraken.
 • Advisering diverse partijen hoe om te gaan met uitdagingen in de huidige energiecrisis.
 • Diverse omvangrijke internationale arbitrages en over langlopende contracten voor de levering en opslag van gas en de levering van elektriciteit; internationale mijnbouwzaken, en nationale zaken over windenergieparken.
 • Diverse zaken en procedures over de aankoop en levering van (onbemande) voertuigen; procedure tegen een Italiaanse treinfabrikant over de levering van een aantal hogesnelheidstreinen.
 • Procedures over de levering van militair en gevoelig materiaal bestemd voor veiligheidsdoeleinden, civiele leveringen en internationale veiligheidsmissies.
 • Bijstand aan leveranciers van onderwijsmaterialen, en procedures over samenwerkingsverbanden in het hoger onderwijs.
 • Bijstand aan afnemers en leveranciers van medische apparatuur in diverse Europese aanbestedingsprocedures; procedures voor de nationale overheidsrechter en internationale arbitrages.
 • Diverse zaken over ICT-projecten in de publieke sector; bijstand aan leveranciers in de semiconductor-industrie.

Curriculum vitae

Loopbaan

 • Sinds 2020

  Ysquare | Advocaat

 • 2000 – 2019

  De Brauw Blackstone Westbroek | Advocaat

 • 2005

  Ministerie van Buitenlandse Zaken | Jurist, Afdeling Civiel en Europees Recht

Nevenfuncties

 • Sinds 2019

  Port of Rotterdam | Tenderboard Container Exchange Route (CER)

 • Sinds 2018

  Nederlands Arbitrage Instituut | Bestuur (Secretaris)

Opleidingen

 • 2012

  Harvard Business School | Leading Professional Service Firms

 • 2000

  Universiteit Leiden | Rechtsgeleerdheid

Publicaties

 • NAI en NAI Colloquium: "Diversity and Inclusion in International Arbitration….do More than the Pledge…!", April 2022 (co-auteur Sophie Goldman (Tossens, Goldman Gonne).
 • Nederlandse bijdrage Government Procurement Review, 2016 (co-auteur Samuel Vermeulen)
 • Onderscheid selectie – versus gunningscriteria passé?, Tijdschrift voor Bouwrecht, 2016/8 (afl. 1, p.48-51)
 • Jurisprudentiekroniek Europees Aanbestedingsrecht, Tijdschrift voor Bouwrecht, 2005 (co-auteurs E.H. Pijnacker Hordijk en B.M.H.C. Le Haen-de Croon