ADVOCAAT

Robbert Jan van der Weijden

Robbert Jan is gespecialiseerd in complexe civiele procedures. Hij heeft een brede praktijk, met een accent op aansprakelijkheidsrecht en insolventierecht. Robbert Jan is zijn loopbaan in de advocatuur gestart in de commercial litigation- en insolventiepraktijk van Stibbe. Daarvoor was hij enkele jaren docent burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit. Robbert Jan publiceert regelmatig op het terrein van het burgerlijk recht en insolventierecht en zit in de redactie van het Maandblad voor Vermogensrecht. Hij is gepromoveerd op het proefschrift ‘De Faillissementspauliana’ (Serie Onderneming en Recht, deel 75, Kluwer 2012). Robbert Jan is een veel gevraagd spreker en docent, onder meer bij de Grotius Specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden en INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht. Hij is lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD).

REPRESENTATIEVE ZAKEN

Retail
Procedure voor de curatoren van een retailketen tegen het beursgenoteerde moederbedrijf over de geldigheid van zekerheidsrechten 

Accountancy
Procedure in hoger beroep voor een big four accountant tegen een belangenstichting voor obligatiehouders over de  goedkeuring van de jaarrekening van een beursgenoteerd productiebedrijf   

Procedure voor een big four accountantskantoor tegen aandeelhouders over de goedkeuring van de jaarrekening van een energiebedrijf 

Automobielindustrie
Kartelschadeprocedure voor een vrachtwagenfabrikant tegen diverse claimstichtingen

Bankwezen
Procedure in hoger beroep voor een Belgische bank tegen een belegger in verband met liquidatie effectenportefeuille

Begeleiden van een beursgenoteerde bank bij de uitwinning van zekerheden in diverse vastgoedfinancieringen 

Energie
Kort geding voor een bio-ethanolproducent tot opheffing van beslag op haar productiefaciliteit

Maakindustrie
Adviseren van een verwerker van minerale grondstoffen bij product recall, verweer tegen schadeclaims in verband met mogelijke asbestcontaminatie geleverde producten en herstructurering activiteiten

Assurantie
Bijstand aan een beursgenoteerde verzekeraar in verband met claims over verkochte beleggingsverzekeringen

Voeding en drank
Procedure in hoger beroep voor de bestuurder van een failliete industriële bakkerij tegen de curator in een geschil over de overdracht van een gedeelte van de activiteiten en een vermeende schending van de administratie- en publicatieplicht

LOOPBAAN

Sinds 2019
Ysquare | Advocaat

2013-2018
Stibbe | Advocaat

2010-2012
Stibbe | Promoverend medewerker

2007-2012
Radboud Universiteit | Docent en onderzoeker burgerlijk recht

NEVENFUNCTIES

Sinds 2020
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | Raadsheer-plaatsvervanger

Sinds 2020
Nederlandse Orde van Advocaten | Adviescommissie Insolventierecht

2014-2019
Hoofddocent CPO Insolventierecht voor curatoren

Sinds 2011
Redacteur Maandblad voor Vermogensrecht

Sinds 2009
Docent INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht en Grotius specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden

OPLEIDINGEN

2018
INSEAD | MBA Highlights programme

2014
INSOLAD – Erasmus Universiteit Rotterdam | Financiële economie voor insolventieadvocaten

2012
Radboud Universiteit Nijmegen | Doctoraat rechtsgeleerdheid (titel proefschrift: De faillissementspauliana)

2008
INSOLAD – Grotius | Specialisatieopleiding Insolventierecht (cum laude)

2006
Radboud Universiteit Nijmegen | Duale Master Onderneming & Recht (cum laude)

PUBLICATIES

Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 1 augustus 2018, JOR 2018/312

Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 14 februari 2017, JOR 2017/244

Wetenschap van benadeling in de zin van art. 42 Fw en de voorzienbaarheid van het faillissement van de schuldenaar, MvV 2017/10, p. 285-289

Annotatie bij Hoge Raad 27 februari 2015, JOR 2015/248 (ING/Deuzeman)

Annotatie bij Hoge Raad 29 november 2013, JOR 2014/213 (Roeffen q.q./Jaya)

Annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 juli 2014, JOR 2014/310

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 20 maart 2012, JOR 2013/251

De faillissementspauliana (diss. Nijmegen), Serie Onderneming en Recht, deel 75, Deventer: Kluwer 2012

Annotatie bij Hof Amsterdam 24 november 2009, JOR 2012/235

Rechtsgevolgen van opzegging van duurovereenkomsten, in: N.E.D. Faber e.a. (red), Overeenkomsten en insolventie, Serie Onderneming en Recht deel 72, Deventer: Kluwer 2012, p. 49-62 (co-auteur F.E.J. Beekhoven van den Boezem)

Effecten en vermogensrecht, Serie Onderneming en Recht deel 63, Deventer: Kluwer 2011 (co-redacteur S.E. Bartels en A.J. Verdaas)

Annotatie bij Rechtbank Utrecht 27 juli 2011, JOR 2011/352

Groene Serie Verbintenissenrecht, art. 6:150-154 BW

Verslag van de INSOLAD workshop “Rapport Uitdeling” van 28 september 2010, FIP 2010/8, p. 211-212

De kredietcrisis: verslag van het congres d.d. 11 september 2009, in: N.E.D. Faber e.a. (red.), De kredietcrisis, Serie Onderneming en Recht deel 54, Deventer: Kluwer 2010, p. 207-226 (co-auteur D.F.H. Stein)

Girale betaling en het faillissement van de rekeninghouder, FIP 2010/1, p. 24-29 (co-auteur B.A. Schuijling)

Annotatie bij Hoge Raad 24 april 2009, TvI 2009, p. 134-139

De bewindvoerder en het girale betalingsverkeer, in: N.E.D. Faber e.a. (red.), De bewindvoerder, een octopus, Serie Onderneming en Recht deel 44, Deventer: Kluwer 2008, p. 195-214

Annotatie bij Rechtbank ‘s-Gravenhage 12 december 2007, JOR 2008/211

Overgang en uitoefening van nevenrechten bij stille cessie, WPNR 2007 (6716), p. 574-583

TALEN

Nederlands, Engels