Back to team

Advocaat

Jop van der Kraan

Jop heeft ruim tien jaar ervaring als advocaat in Nederland en als foreign lawyer in Singapore. Hij heeft met name internationale cliënten geadviseerd en vertegenwoordigd in procedures bij de Nederlandse rechtbanken en in internationale arbitrageprocedures.

Jop is gespecialiseerd in complexe contractuele en vennootschapsrechtelijke geschillen. Hij staat cliënten bij in geschillen over fusies en overnames, joint venturestructuren, commerciële contracten, aandeelhoudersgeschillen, geschillen met bestuurders en commissarissen en met insolventievraagstukken. Jop heeft ruime ervaring  in de energiesector, infrastructuur en voedingsmiddelenindustrie.

Voordat Jop zich bij Ysquare aansloot, was hij werkzaam als Managing Associate in de internationale proces- en arbitragepraktijk van Linklaters.

Jop is redacteur bij Maandblad voor Ondernemingsrecht, een wetenschappelijk tijdschrift over ondernemingsrechtelijke onderwerpen. Daarnaast heeft Jop regelmatig (gast)colleges verzorgd en gepubliceerd over diverse ondernemings- en handelsrecht gerelateerde onderwerpen.

Jop behaalde twee masters aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Zijn promotieonderzoek is gericht op de groepsvrijstellingsregeling van artikel 2:403 BW. Dit onderzoek richt zich op de aansprakelijkheid van concernvennootschappen, garanties, hoofdelijke aansprakelijkheid, borgtocht en de positie van crediteuren in brede zin.

Recente zaken

 • Advies aan aandeelhouders nadat boekhoudkundige onregelmatigheden waren vastgesteld
 • Adviseren en vertegenwoordigen van verschillende multinationals in internationale arbitrages inzake aandeelhoudersgeschillen
 • Adviseren en vertegenwoordigen van verschillende multinationals in geschillen met bestuurders
 • Adviseren van multinationals in procedures bij de Ondernemingskamer

Curriculum vitae

Loopbaan

 • Sinds 2024

  Ysquare | Advocaat

 • 2021-2024

  Linklaters | Advocaat (Managing Associate)

 • 2015-2021

  Loyens & Loeff | Advocaat (senior medewerker)

 • 2011-2015

  Banning | Advocaat (medewerker)

Nevenfuncties

 • Sinds 2015

  Redactie Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO)

 • 2016-2020

  Docent ondernemingsrecht aan Nyenrode Business Universiteit

Opleidingen

 • 2020

  Universiteit Leiden | PhD

 • 2011

  Radboud Universiteit | Master Nederlands Recht

 • 2011

  Radboud Universiteit | Master Nederlands recht

Publicaties

 • VHI-serie nr. 171 - Wolters Kluwer - Toepassing en rechtskarakter van de groepsvrijstelling van artikel 2:403 BW (juni 2019)
 • Jurisprudentie in Nederland - Sdu Uitgevers - JIN 2019/179 - Beperkingen in 403-verklaring, verbintenisrechtelijke werking (december 2019)
 • Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk - Sdu Uitgevers - TOP 2018/165 De groepsvrijstelling van art. 2:403 BW, enkele actualiteiten en aandachtspunten (april 2018)
 • Juridische Berichten voor het Notariaat - Sdu Uitgevers - JBN 2018/03 - Het toelaten en het toekennen van schuldeisersverzet op grond van artikel 2:404 BW (januari 2018)
 • Ars Aequi - Stichting Ars Aequi Juridische Uitgeverij - AA20170921 – De mogelijkheid om de overblijvende aansprakelijkheid voortvloeiend uit een 403-verklaring te beeindigen; Uitleg van wetsartikel 2:404 BW door de Hoge Raad en kritische beschouwing daarbij (november 2017)
 • Maandblad voor Ondernemingsrecht - Boom Juridische Uitgevers - MvO 2016, Afl. 3-4 – De overwegingen en keuzemogelijkheden bij het opstellen van een arbitrageclausule (mei 2017)
 • Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie - Sdu Uitgevers - WPNR 2017 (7146) – Een 403-verklaring als redmiddel voor een te late jaarrekening? (april 2017)