Back to team

Advocaat

Margriet de Boer

Margriet is gespecialiseerd in complexe civiele procedures en arbitrage. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de beslechting van meerpartijengeschillen en procedures met grensoverschrijdende aspecten. Margriet heeft ondernemingen en overheden geadviseerd en bijgestaan in zeer uiteenlopende zaken, waaronder contractuele geschillen, aansprakelijkheidskwesties en collectieve acties. Na bijna 15 jaar in de internationale proces- en arbitragepraktijk van De Brauw Blackstone Westbroek heeft Margriet in 2016 het nichekantoor Just Litigation opgericht.

Margriet publiceert en doceert met enige regelmaat op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het arbitragerecht. Zij schrijft jaarlijks de Kroniek van het burgerlijk procesrecht in het Nederlands Juristenblad en is vaste medewerker van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging voor de Kroniek arbitragerecht. Daarnaast is zij lid van de redactie van Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht.

Margriet is voorzitter van de Adviescommissie burgerlijk procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Recente zaken

 • Bijstand aan een groot techbedrijf in een collectieve actie onder de WAMCA (Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie), waarin een vordering van EUR 10 miljard is ingesteld vanwege vermeende schending van de AVG
 • Bijstand aan een groep autodealers in een collectieve actie onder de WAMCA bij hun verweer tegen een claim namens meer dan 200.000 voertuigeigenaren vanwege beweerde dieselemissiemanipulatie
 • Bijstand aan een van de verzoeksters in het kader van de WCAM-procedure (Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade) voor de verbindendverklaring van de schikking van EUR 1,3 miljard tussen Ageas (voorheen Fortis) en verschillende belangenorganisaties namens voormalige Fortis-aandeelhouders
 • Bijstand in eerste aanleg en in hoger beroep aan een vastgoedonderneming in een renvooiprocedure naar aanleiding van beslaglegging, met vragen over beslag- en executierecht en verjaring
 • NAI arbitrage over een EPC-contract met betrekking tot een pilot plant voor de productie van chemische stoffen
 • Kortgedingprocedure voor een aandeelhouder/investeerder in supermarktketen Marqt over drag-along afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst
 • Mediation in een geschil over de beëindiging van een IT-contract
 • Bijstand aan diverse ondernemingen, overheidsinstanties en getuigen in het kader van getuigenverhoren en overige procedures ter vergaring van bewijs, waaronder getuigenverhoren op verzoek van een buitenlandse rechter op grond van het Haags Bewijsverdrag (rogatoire commissie), getuigen die een beroep doen op een verschoningsrecht en vorderingen tot inzage in stukken op grond van artikel 843a Rv

Curriculum vitae

Loopbaan

 • Sinds 2019

  Ysquare | Advocaat

 • 2016 – 2019

  Just Litigation | Oprichter en advocaat

 • 2001 – 2015

  De Brauw Blackstone Westbroek | Advocaat

Nevenfuncties

 • Sinds 2019

  Lid redactie Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht

 • Sinds 2016

  Nederlandse Orde van Advocaten | Adviescommissie burgerlijk procesrecht (voorzitter sinds 2019)

Opleidingen

 • 2001

  Universiteit van Amsterdam | Rechtsgeleerdheid (cum laude)

 • 2000

  Universiteit van Amsterdam | Vertaalwetenschap

 • 1999

  Universiteit van Amsterdam | Franse taal- en letterkunde (cum laude)

Publicaties