Back to team

Advocaat

Sander Rijsterborgh

Sander heeft ruime ervaring in het voeren van civiele procedures. Voordat Sander bij Ysquare startte, werkte hij bij het Gerechtshof Den Haag. Sander deed hier waardevolle ervaring op als griffier, in de raadkamer, en door het concipiëren van concepten voor arresten. Daarvoor was Sander zes jaar werkzaam als advocaat in de civiele procespraktijk van de Brauw Blackstone Westbroek. In die tijd is hij ook korte tijd gedetacheerd geweest bij het internationale litigationteam van Shell. Sander is een kenner van het privaatrecht. Hij doceert en publiceert regelmatig op dit gebied en is redactielid van het juridisch tijdschrift Contracteren.

Recente zaken

 • Bijstand aan een groot techbedrijf in een collectieve actie onder de WAMCA (Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie), waarin een vordering van EUR 10 miljard was ingesteld vanwege vermeende schending van de AVG.
 • Adviseren en bijstaan van een grote Nederlandse aardgasmaatschappij in massaclaims met betrekking tot schade als gevolg van aardbevingen.
 • Bijstand aan een verzekeraar met betrekking tot diverse rechtszaken bij de overheidsrechter en procedures bij het Kifid inzake verschillende consumentenproducten.
 • Bijstand aan een Nederlandse bank met betrekking tot procedures tegen midden- en kleinbedrijven inzake afgesloten derivaten.

Curriculum vitae

Loopbaan

 • Sinds 2020

  Ysquare | Advocaat

 • 2019 – 2020

  Gerechtshof Den Haag | Paralegal (schrijfjurist)

 • 2013 – 2019

  De Brauw Blackstone Westbroek | Advocaat

Nevenfuncties

 • Sinds 2019

  Oprichter van en spreker bij www.kortevoorhout.nl

Opleidingen

 • 2013

  Erasmus Universiteit Rotterdam | Rechtsgeleerdheid

Publicaties

 • De vordering tot koopprijsvermindering, Contracteren 2022/1
 • Het ontbinden van een overeenkomst en de Tenzij-jurisprudentie, Contracteren 2021/1
 • Kan een non disclosure agreement worden ontbonden?, Contracteren 2020/3 (co-author T.H.M. Van Wechem)
 • Boilerplates ter zake van de beperking van het rechterlijk ingrijpen bij dwaling acceptabel?, Contracteren 2020/2 (co-author T.H.M. Van Wechem)
 • Het begroten van de schadevergoeding in een collectieve actie, MvV 2017/11, p. 325
 • De onttrekkende advocaat – en diens informatieplicht jegens de (ex)-cliënt over de procedurele gevolgen, NJB 2015/1321
 • De onwenselijkheid van de toepassing van de klachtplicht uit art. 6:89 BW op vorderingen ex art. 2:9 BW: een dogmatisch en praktisch perspectief, MvV 2015/4, p. 99-104 (co-author Z.D. Veldhoen)