ADVOCAAT

Sander Rijsterborgh

Sander heeft ruime ervaring in het voeren van civiele procedures. Voordat Sander bij Ysquare startte, werkte hij bij het Gerechtshof Den Haag. Sander deed hier waardevolle ervaring op als griffier, in de raadkamer, en door het concipiëren van concepten voor arresten. Daarvoor was Sander zes jaar werkzaam als advocaat in de civiele procespraktijk van de Brauw Blackstone Westbroek. In die tijd is hij ook korte tijd gedetacheerd geweest bij het internationale litigationteam van Shell. Sander is een echte kenner van het privaatrecht. Hij publiceert regelmatig op dit gebied en hij verzorgt daarnaast ook wekelijks videobesprekingen voor advocaten en medewerkers van de Rechtspraak van de laatste civiele arresten van de Hoge Raad.

REPRESENTATIEVE ZAKEN

Energie
Adviseren en bijstaan van een grote Nederlandse aardgasmaatschappij in massaclaims met betrekking tot schade als gevolg van aardbevingen

Assurantie
Bijstand aan een verzekeraar met betrekking tot diverse rechtszaken bij de overheidsrechter en procedures bij het Kifid inzake verschillende consumentenproducten

Bankwezen
Bijstand aan een Nederlandse bank met betrekking tot procedures tegen midden- en kleinbedrijven inzake afgesloten derivaten

LOOPBAAN

Sinds 2020
Ysquare | Advocaat

2019 – 2020
Gerechtshof Den Haag | Paralegal (schrijfjurist)

2013 – 2019
De Brauw Blackstone Westbroek | Advocaat

NEVENFUNCTIES

Sinds 2019
Oprichter van en spreker bij www.kortevoorhout.nl

OPLEIDINGEN

2013
Erasmus Universiteit Rotterdam | Rechtsgeleerdheid

PUBLICATIES

Kan een non disclosure agreement worden ontbonden?, Contracteren 2020/3 (co-auteur T.H.M. Van Wechem)

Boilerplates ter zake van de beperking van het rechterlijk ingrijpen bij dwaling acceptabel?, Contracteren 2020/2 (co-auteur T.H.M. Van Wechem)

Het begroten van de schadevergoeding in een collectieve actie, MvV 2017/11, p. 325

De onttrekkende advocaat – en diens informatieplicht jegens de (ex)-cliënt over de procedurele gevolgen, NJB 2015/1321

De onwenselijkheid van de toepassing van de klachtplicht uit art. 6:89 BW op vorderingen ex art. 2:9 BW: een dogmatisch en praktisch perspectief, MvV 2015/4, p. 99-104 (co-auteur Z.D. Veldhoen)

‘Een zelfde gebeurtenis’ in art. 6:100 BW, AV&S 2012/6

De terhandstellingsplicht van algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten in W.H. van Boom e.a. (red.), Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht, Boom Juridische Uitgevers: Den Haag 2012

TALEN

Nederlands, Engels