Rufus Abeln
ADVOCAAT

Rufus Abeln

Rufus treedt op voor cliënten in civiele procedures en arbitrages. Hij heeft ruime ervaring in zowel Nederlandse als internationale procedures over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Rufus adviseert en procedeert onder meer over (internationale) commerciële contracten, M&A- en joint venture-geschillen, en kwesties als bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersclaims, en collectieve acties. Rufus heeft cliënten uit diverse sectoren vertegenwoordigd, waaronder logistiek, distributie, gezondheidszorg/farma, retail en technische dienstverlening. Rufus heeft ruim 7 jaar gewerkt op de commerciële proces- en arbitragepraktijk van De Brauw Blackstone Westbroek, en in 2018 en 2019 was hij werkzaam op het kantoor in Singapore waar hij optrad voor cliënten in internationale commerciële geschillen. Hij heeft uitgebreide ervaring in nationale en internationale arbitrages (waaronder WIPO, NAI, CEPANI).

REPRESENTATIEVE ZAKEN

Joint venture
Procedure tegen verkopers onder een SPA / minderheids-aandeelhouders, gevolgd door mediation en schikking

Post M&A
Arbitrage voor private equity partij als verweerder tegen claims op basis van beweerd bedrog en beweerde inbreuken op garanties onder een SPA

Advisering aan een multinational over het instellen van claims onder een SPA en gerelateerde procedures over governance, inbreuken op aandeelhoudersovereenkomst, en bewijsvergaring in meerdere jurisdicties

Distributie – Retail
Arbitrage voor een Europese distributeur tegen een US leverancier onder contracten voor Europa en Afrika, waarbij schadevergoeding is verkregen voor onrechtmatige beëindiging van het contract evenals goodwillcompensatie

Farmaceutische industrie
Advisering aan een Europese distributeur in een geschil met een US leverancier over inbreuken op het contract en daarop volgende schikkingsonderhandelingen

Technische dienstverlening
Procedure voor een Nederlands beursgenoteerd bedrijf in collectieve-actieprocedures en daarop volgende schikkingsonderhandelingen

Logistiek
Procedures voor een US logistieke dienstverlener in meerdere jurisdicties tegen een internationale organisatie over uitvoering en prijsbepaling van het contract

Bijstand van een logistieke dienstverlener in de voedingsindustrie bij het instellen van een arbitrage, gevolgd door onderhandelingen die leidden tot schikking

Vastgoed – Investeringen
Arbitrage voor een groot Nederlands bedrijf in een geschil over vastgoedontwikkeling

LOOPBAAN

Sinds 2019 
Ysquare | Advocaat

2018 – 2019 
De Brauw Blackstone Westbroek, Singapore | Advocaat

2012 – 2019
De Brauw Blackstone Westbroek, The Netherlands | Advocaat

OPLEIDINGEN

2011 
Universiteit Utrecht | Rechtsgeleerdheid (cum laude)

2009 – 2010 
Queen Mary’s College, University of London | LL.B. Erasmus (first class)

2009 
Universiteit Utrecht | LL.B. (cum laude)

PUBLICATIES

Contracts vs. Regulators: Who wins?, gepubliceerd als paper voor LNG 2019, Shanghai

The Future of the European Insolvency Regulation, European Review of Private Law 19(5), pp. 697-706

Report on the Conference on the Future of the European Insolvency Regulation, International Insolvency Law Review 2011(3), pp. 351-362

TALEN

Nederlands, Engels, Duits