ADVOCAAT

Jan van Nass

Jan specialiseert zich als advocaat in complexe procedures op het gebied van het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Hij is goed thuis in geschillen over commerciële contracten, M&A transacties en earn-outs, afgebroken onderhandelingen en exhibitievorderingen. Jan richt zich ook op aansprakelijkheidskwesties rondom ondernemingen, zoals de aansprakelijkheid van accountants, bestuurders en aandeelhouders. Hij heeft cliënten bijgestaan uit diverse sectoren, waaronder energie, olie, finance, accountancy en overheid. Jan is advocaat sinds 2007. Voordat hij Ysquare mede oprichtte, heeft Jan ruim 8 jaar ervaring opgedaan in de commerciële procespraktijk bij Allen & Overy en BarentsKrans, waar hij over een breed scala aan geschillen procedeerde. Daarna deed Jan praktische ervaring op in het bedrijfsleven, waar hij als bedrijfsadvocaat het beheer voerde over de beroepsaansprakelijkheidszaken van KPMG. Hij heeft de Grotius opleiding Nationaal en Internationaal Contracteren en de VU leergang Financieel-economisch Strafrecht voltooid. Jan is lid van de Vereniging Corporate Litigation, de Vereniging voor Jaarrekeningrecht en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

REPRESENTATIEVE ZAKEN

M&A 
Procedure namens de verkopers van een educatieve onderneming over een earn-out en vermeende schending van garanties

Accountancy 
Diverse tuchtrechtelijke en civiele procedures over de beroepsaansprakelijkheid van accountants

Energie 
Procedure namens een Nederlandse olieraffinaderij over een contractueel geschil met een leverancier van technologie

Arbitraal kort geding namens een Nederlandse energieleverancier over een contractueel geschil met een strategische leverancier

IT 
Procedure namens de voormalige CEO van een beursgenoteerd bedrijf over bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Bankwezen 
Procedure namens een buitenlandse centrale bank over haar vermeende aansprakelijkheid in het faillissement van een Nederlandse dochterbank

Overheid 
Procedure namens een publieke instelling over een contractueel geschil met een vakbond

CARRIÈRE

Sinds 2019 
Ysquare | Advocaat

2016 – 2019 
KPMG | Bedrijfsadvocaat

2012 – 2016 
BarentsKrans | Advocaat

2007 – 2012 
Allen & Overy LLP | Advocaat

OPLEIDING

2018 
Vrije Universiteit | Leergang Financieel-economisch Strafrecht

2014 
Grotius Academie | Nationaal en Internationaal Contracteren

2007 
Universiteit Leiden | Rechtsgeleerdheid

2000 
Université Paul Valéry, Montpellier | Diplôme approfondi de langue française

PUBLICATIES

Accountantskamer 6 september 2019, Tijdschrift Tuchtrecht 2020/10, m.nt. J.C. van Nass 

De accountantsorganisatie en het inzagerecht van art. 843a Rv, MvV 2019/11, pp. 398-405

CBB 18 juni 2019 (AFM / EY), ECLI:NL:CBB:2019:235, JOR 2019/196, m.nt. J.C. van Nass

Gegevensverstrekking door de accountant op grond van art. 126nd Sv, Sanctierecht & Onderneming 2018, nr 1, pp. 28-32.

HR 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ8766, JBPR 2013/41 (Bruscom) m.nt. J.C. van Nass

TALEN

Nederlands, Engels, Frans